Hướng dẫn đăng ký

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

Để có thể quản lý, lưu trữ và theo dõi tra cứu thông tin hồ sơ của mình đã nộp nhanh chóng nhất, tổ chức/công dân nộp hồ sơ cần đăng ký riêng cho mình một tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại trang chủ dịch vụ công trực tuyến. Để đăng ký tài khoản, tổ chức/công dân cần thực hiện các bước như sau:

1. Truy cập trang chủ dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.sxd.quangngai.gov.vn/

2. Chọn nút Đăng Ký ở phần đầu của trang web như hình sau:

3. Điền các thông tin được yêu cầu vào màn hình xuất hiện sau đó, bao gồm các thông tin đăng nhập và thông tin liên lạc. Lưu ý, email khi đăng ký phải là email đang sử dụng, vì thư kích hoạt tài khoản sẽ được gửi về email này.

4. Nhấn nút Đăng ký để xác nhận, hệ thống sẽ gửi một thư kích hoạt vào địa chỉ email mà tổ chức/công dân đã đăng ký. Công dân truy cập vào địa chỉ email của mình, kiểm tra email và nhấn vào liên kết được gửi để xác nhận hoàn tất đăng ký tài khoản.

5. Chúc mừng! Việc đăng ký đã hoàn tất, quay lại trang chủ dịch vụ công trực tuyến và đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống.