Hướng dẫn đăng nhập

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 

Để sử dụng và khai thác tất cả các chức năng của dịch vụ công trực tuyến tổ chức, công dân cần đăng nhập tài khoản đã đăng ký vào hệ thống, các bước đăng nhập như sau:

1. Truy cập trang chủ dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.sxd.quangngai.gov.vn/

2. Chọn nút Đăng Nhập ở phần đầu của trang chủ.

3. Nhập thông tin đăng nhập bao gồm Tên đăng nhậpMật khẩu, và nhấn nút Đăng Nhập để xác nhận.

4. Đăng nhập thành công, trang web chuyển đến trang quản lý thông tin cá nhân và các chức năng quản lý lưu trữ hồ sơ của tổ chức, công dân.