Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến

TÌM HIỂU VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Dịch vụ công trực tuyến cho phép công dân hay tổ chức khai báo thông tin và nộp hồ sơ qua mạng đến cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục hành chính. Sau đó nhận kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp tại cơ quan thụ lý hồ sơ.

2. Công dân, tổ chức bấm vào menu Thủ Tục Hành Chính để tra cứu tất cả các thủ tục hành chính, thủ tục nào được tiếp nhận trực tuyến thì có thể đăng ký nộp hồ sơ ngay.

3. Công dân, tổ chức chọn lĩnh vực để tìm kiếm các thủ tục tương ứng để chuẩn bị làm thủ tục nộp qua mạng.

4. Bấm vào tên các thủ tục hành chính trong kết quả tìm được để xem thông tin chi tiết và các văn bản đính kèm, tải các mẫu đơn, xem trình tự, thời gian thực hiện thủ tục.