Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

1. Đăng nhập tài khoản

Để thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến, hệ thống yêu cầu tổ chức, công dân phải đăng nhập tài khoản để quản lý. Nếu chưa có tài khoản tổ chức, công dân vui lòng đăng ký tại đây: http://dichvucong.sxd.quangngai.gov.vn/Account/Register

2. Chọn loại thủ tục cần nộp hồ sơ

Truy cập vào menu ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN và chọn lĩnh vực, loại hồ sơ thủ tục cần nộp hồ sơ, sau đó nhấn nút Tiếp tục

3. Nhập thông tin các mẫu đơn đăng ký

Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình để nhập các thông tin vào mẫu đơn đăng ký tương ứng với loại thủ tục đã chọn ở bước trước đó. Tổ chức, Công dân nhập đầy đủ các thông tin cần thiết và bắt buộc vào đơn đăng ký, sau đó nhận nút Tiếp tục

4. Nhập thông tin số lượng hồ sơ và đính kèm tập tin

Hệ thống chuyển đến màn hình để cập nhật các tập tin đính kèm tương ứng theo thủ tục, tổ chức, công dân điền các thông tin số lượng bản sao, bản chính, đính kèm tập tin từ máy tính. Sau đó nhấn nút Xác nhận hồ sơ để hoàn tất đính kèm, hoặc nhấn nút Quay lại cập nhật mẫu đơn để về màn hình trước đó cập nhật lại thông tin.

5. Xem lại hồ sơ trước khi nộp qua mạng

Tại màn hình này Tổ chức, Công dân có thể xem lại toàn bộ các thông tin mình đã nhập, các nội dung đã đính kèm, nếu có sai sót, bấm các nút Quay lại cập nhật mẫu đơnQuay lại cập nhật đính kèm để thực hiện lại.

Nếu thông tin đã nhập chính xác và đầy đủ, nhập mã xác nhận bên cạnh vào ô trống, sau đó nhấn nút Gửi hồ sơ để nộp hồ sơ đến cơ quan thụ lý.

6. Hoàn tất

Nộp hồ sơ qua mạng hoàn tất, cơ quan thụ lý sẽ kiểm tra hồ sơ và thông báo lại cho tổ chức, công dân đã nộp qua email hoặc điện thoại. Hệ thống chuyển màn hình về danh sách các hồ sơ đã nộp, tại đây tổ chức, công dân có thể tra cứu tất cả các hồ sơ của mình.