Hướng dẫn tra cứu:
Để thực hiện tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, vui lòng thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Nhập chính xác mã hồ sơ, đây là mã số được cung cấp sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ.
- Bước 2: Nhấn nút Tra cứu để xem kết quả xử lý hồ sơ.
Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến
6
Đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
0
Hồ sơ không hợp lệ
6
STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái xử lý
Chưa nhập mã hồ sơ cần tra cứu!