HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

III. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Trình tự thực hiện

- Đối với tổ chức, cá nhân: Cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Nhận và trả hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng, nhận kết quả tại Sở.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ;

+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

+ Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo,bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.​

Thời hạn giải quyết

​Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ​

 

Đối tượng thực hiện TTHC
​Cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC

​Sở xây dựng

Kết quả thực hiện TTHC

​chứng chỉ môi giới bất động sản

Lệ phí

​200.000 đồng/chứng chỉ (theo quy định về mức thu tại khoản 3 Điều 16 - Nghị định số 153/2007/NĐ-CPngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​Đơn xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản (theo mẫu tại phụ lục số 06 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​- Không phải là cán bộ, công chức Nhà nước;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hành sự,chấp hành án phạt tù.

Căn cứ pháp lý

​- Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết và h­ướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS;

- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

- Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Văn bản đính kèm: