HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân: Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư hoạt động xây dựng gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thành hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc.

Nhận và trả hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng, nhận kết quả tại Sở
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:  

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu;

+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề.

          + 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.

          + Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

          + Bản sao 05 hồ sơ thiết kế hoặc 05 hồ sơ khảo sát được phê duyệt.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết
Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở Xây dựng chuyên ngành như: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… và các hội nghề nghiệp: Hội Xây dựng, Hội Cầu đường, Hội Thuỷ lợi….
Kết quả thực hiện TTHC
Chứng chỉ hành nghề kỹ sư
Lệ phí
Lệ phí cấp chứng chỉ: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo Phụ lục 2 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
Văn bản đính kèm: