HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục cấp giấy phép BTS loại 1

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1: Xem hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc đến trực tiếp tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng để được hướng dẫn; hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng.

+ Bước 2: Nhận và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Sở Xây dựng (nếu có).

+ Bước 3: Nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa (nếu có)

+ Bước 4: Nhận Giấy phép xây dựng tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng;

- Đối với Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ tại phòng tiếp nhận và trả hồ.

+ Bước 2: Trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu chỉnh sửa sai sót (nếu có).

+ Bước 3: Tiếp nhận lại hồ sơ do tổ chức đã chỉnh sửa (nếu có).

+ Bước 4: Thu lệ phí, phí xây dựng và cấp phép xây dựng công trình tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng.

   + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nhận hồ sơ và trả kết quả trong (vào) tất cả các ngày làm việc trong tuần.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng hoặc gửi qua đường bưu điện và nhận chứng chỉ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng.​

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện TTHC
Đối tượng là cá nhân và tổ chức.​​
Cơ quan thực hiện TTHC

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ngãi

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Quảng Ngãi

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Quảng Ngãi

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông.​
Kết quả thực hiện TTHC

​Giấy phép xây dựng​

Lệ phí

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

+ Lệ phí cấp lại giấy phép xây dựng (tạm thu): 100.000đồng/giấy phép.

+ Văn bản quy định: Thông tư số 97/2006/BTC ngày 16/10/2006  của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​ĐƠN XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất-BTS loại 1)​​

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​+ Phải tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch mạng lưới viễn thông; đáp ứng các quy chuẩn; tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận; đảm bảo hài hòa kiến trúc, bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị, không ảnh hưởng xấu tới môi trường, sức khỏe cộng đồng.

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình khác theo quy định.

 

Căn cứ pháp lý

​- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003. 

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

-Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của liên bộ; Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

- Quyết định 477/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

-Quyết định 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.)

- Biểu mẫu​
Văn bản đính kèm: