HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân: Người đề nghị cấp chứng chỉ, giám sát thi công xây dựng công trình gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thành hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc.

Nhận và trả hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).​

Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng, nhận kết quả tại Sở. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:  

          + Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu.

          + Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

          + 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.

          + Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu (có hồ sơ chứng minh). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.​
 
Thời hạn giải quyết

Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

​cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

​+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… và các hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư, Hội Xây dựng…​
 
Kết quả thực hiện TTHC

​Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình.

Lệ phí

Lệ phí cấp chứng chỉ: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)​

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​- Đơn đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo mẫu Phụ lục 2 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.​
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​- Người được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký; đã trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc ít nhất 5 công trình hoặc có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình 3 năm trở lên trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực; đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng.

- Đối với những người có trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp, đã trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 3 năm, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình thì được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Chúng chỉ này chỉ được dùng để thực hiện giám sát đối với công trình cấp IV.​
Căn cứ pháp lý

​- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.​
   
Văn bản đính kèm: