HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân: Người đề nghị cấp lại chứng chỉ kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thành hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc.

Nhận và trả hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).​
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng, nhận kết quả tại Sở.​

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu.

+ Chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn).

+ Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.

+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.​
 
Thời hạn giải quyết

Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.​

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

​+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

+ Cơ quan phối hợp: các Sở Xây dựng chuyên ngành như: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… và các hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư, Hội Xây dựng…​
 
Kết quả thực hiện TTHC

​Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình.​

Lệ phí

Lệ phí cấp chứng chỉ: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)​

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​Người đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề phải nộp trực tiếp cho Phòng “một cửa” - Sở Xây dựng, nếu nộp theo đơn vị phải có giấy giới thiệu.

Căn cứ pháp lý

​- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.​

Văn bản đính kèm: