HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

III. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Trình tự thực hiện

- Đối với tổ chức, cá nhân: Cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Nhận và trả hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).​
Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng, nhận kết quả tại Sở.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh;

+ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ;

+ Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nêu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.​
Thời hạn giải quyết

​Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ​

 

Đối tượng thực hiện TTHC

​Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

​Sở Xây dựng

Kết quả thực hiện TTHC

​chứng chỉ môi giới bất động sản

Lệ phí

​Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​Đơn xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản (theo mẫu tại phụ lục số 06 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​- Không phải là cán bộ, công chức Nhà nước;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hành sự,chấp hành án phạt tù.​
Căn cứ pháp lý

​- Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS;

- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

- Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.​
Văn bản đính kèm: