HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 )
Thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Quảng Ngãi
Lĩnh vực Lĩnh vực quy hoạch xây dựng
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân, tổ chức:

     + Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng.

     + Bước 2: Nhận và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu Sở Xây dựng (nếu có).

     + Bước 3:  Nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa (nếu có).

     + Bước 4:  Nhận Chứng chỉ quy hoạch xây dựng tại Sở Xây dựng.

   - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

     + Bước 1: Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ tại Sở Xây dựng.

     + Bước 2: Trả lại hồ sơ, hoặc yêu cầu chỉnh sửa sai sót (nếu có).

     + Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ do tổ chức đã chỉnh sửa (nếu có).

     + Bước 4: Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho tổ chức, cá nhân.

            + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nhận hồ sơ và trả kết quả trong (vào) tất cả các ngày làm việc trong tuần.​
Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng hoặc gửi qua đường bưu điện và nhận chứng chỉ tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây dựng.​

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

    + Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.

    + Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/2000 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.​

Đối tượng thực hiện TTHC

​Đối tượng là cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

​Sở Xây dựng 

Kết quả thực hiện TTHC

​Chứng chỉ quy hoạch.

Lệ phí

​​Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​​Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​Không

Căn cứ pháp lý

​- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về Quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ XD về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.​
Văn bản đính kèm: